سفارش تبلیغ
صبا
دنیا پس از سرکشى روى به ما نهد ، چون ماده شتر بدخو که به بچه خود مهربان بود ، سپس این آیه را خواند « و مى‏خواهیم بر آنان که مردم ناتوانشان شمرده‏اند منّت نهیم و آنان را امامان و وارثان گردانیم . » [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط حجاشیان در 91/5/17:: 9:37 صبح

 روان شناسی ورزشی

نویسنده: دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، فتح الله مسیبی

تعداد صفحات: 400 صفحه  

سال چاپ: 1390

قیمت: 50,000 ریال

 انتشارات: سمت

دانشجویان محترم می توانند با تماس با انتشارات فردوسی و نورپردازان از طریق شماره تلفن های 2277114-0871 و 09183792268 کتاب فوق را خریداری کنند.

انتشارات فردوسی و نورپردازان استان کردستان

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط حجاشیان در 91/5/17:: 9:32 صبح

راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی : راهنمای انجمن بریتانیایی علوم ورزشی و فعالیت ورزشی

نویسنده: ادوارد ام. وینتر و دیگران

مترجم: دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر احمد آزاد

تعداد صفحات: 552 صفحه

سال چاپ: 1390

قیمت: 74,500 ریال

 انتشارات: سمت

برای خریداری این کتاب باشماره تماس حاصل فرماییدتادراسرع وقت برای ادرس شماارسال شود 2277114 -2273006_871-09183792968

انتشارات نورپردازان وفردوسی

سنندج:خیابان فردوسی سه راه نمکی داخل پاساژصدف

استان کردستان


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط حجاشیان در 91/5/16:: 8:47 عصر

آمادگی جسمانی

نویسنده: دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر حمید رجبی

تعداد صفحات: 396 صفحه

سال چاپ: 1390

قیمت: 53,000 ریال

انتشارات: سمت

برای خریداری این کتاب با شماره 2277114-0871 ، 09183792968 تماس حاصل فرمایید.تا در اسرع وقت برای آدرس شما ارسال شود.

انتشارات فردوسی و نورپردازان استان کردستان


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط حجاشیان در 91/5/16:: 8:45 عصر

بیولوژی فعالیت بدنی

نویسنده: د. و. ادینگتون ، و. ر. ادگرتون

مترجم: دکتر حجت ا... نیکبخت

تعداد صفحات: 600 صفحه

سال چاپ: 1390

قیمت: 81,000 ریال

 انتشارات: سمت

برای خریداری این کتاب با شماره 2277114-0871 ، 09183792968 تماس حاصل فرمایید.تا در اسرع وقت برای آدرس شما ارسال شود.

انتشارات فردوسی و نورپردازان استان کردستان


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط حجاشیان در 91/5/16:: 8:39 عصر

 اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسنده: دکتر حسن خلجی ، دکتر عباس بهرام ، دکتر سید مهدی آقاپور

تعداد صفحات: 288 صفحه

سال چاپ: 1389

قیمت: 36,000 ریال

انتشارات: سمت

برای خریداری این کتاب با شماره 2277114-0871 ، 09183792968 تماس حاصل فرمایید.تا در اسرع وقت برای آدرس شما ارسال شود.

انتشارات فردوسی و نورپردازان استان کردستان


کلمات کلیدی :